انگلیسی
دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

حسین چراغی                           

مرتبه علمی: مربي (دانشجوي دكتري تخصصي)

پست الکترونیکی : Hosein.cheraghish@gmail.com

سوابق شغلی

پستهای اداری وسازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

معاونت آموزشي و دانشجوئي

صوفيان

1383

1384

دانشگاه آزاد اسلامي صوفيان

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي صوفيان

صوفيان

1384

1386

دانشگاه آزاد اسلامي صوفيان

مدير كل آموزشي

شبستر

1387

1389

دانشگاه آزاد اسلامي شبستر

مدير پژوهش

شبستر

1391

تاكنون

دانشگاه آزاد اسلامي شبستر

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.